BỘ SÁCH EXTRA and Friends

Bộ sách Tiếng Anh EXTRA and Friends bao gồm 05 cấp độ được viết riêng cho học sinh Tiểu học ở Việt Nam nhằm giúp các em đạt được mục tiêu chung về năng lực Tiếng Anh theo Khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR) và hoàn thiện các kỹ năng của thế kỷ 21.
Bộ sách Tiếng Anh EXTRA and Friends thân thiện, dễ khai thác và phù hợp với nhiều điều kiện dạy và học Tiếng Anh khác nhau.

Xem thêm...

BỘ SÁCH TIẾNG ANH EXTRA and Friends

Extra and Friends 1

 Tiếng Anh 1

EXTRA and Friends

Xem chi tiết
Extra and Friends 2

 Tiếng Anh 2

EXTRA and Friends

Xem chi tiết
Extra and Friends 3

 Tiếng Anh 3

EXTRA and Friends

Coming Soon
Extra and Friends 4

 Tiếng Anh 4

EXTRA and Friends

Coming Soon
Extra and Friends 5

 Tiếng Anh 5

EXTRA and Friends

Coming Soon

TÀI NGUYÊN THAM KHẢO

TIẾNG ANH 1 EXTRA and Friends

Sách bài tập

Vở tập viết

PPCT gợi ý

Giáo án gợi ý

Bài giảng trình chiếu

Ngân hàng bài kiểm tra

Class CDs

Tranh hình từ vựng

Tranh hình kể chuyện

Cẩm nang Phụ huynh

Sách mềm giảng dạy trực quan (All in one)

TÀI NGUYÊN THAM KHẢO

TIẾNG ANH 2 EXTRA and Friends

Sách bài tập

Vở tập viết

PPCT gợi ý

Giáo án gợi ý

Bài giảng trình chiếu

Ngân hàng bài kiểm tra

Class CDs

Tranh hình từ vựng

Tranh hình kể chuyện

Cẩm nang Phụ huynh

Sách mềm giảng dạy trực quan (All-in-one)